Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın Amacı

Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası; Hifilife Elektronik Ticaret ve Mağazacılık A.Ş (Hifilife)’un ne tür kişisel veriler topladığını, Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, Hifilife’ın kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, Kişisel Verilerinizin güvenliği konusunda nasıl önlemlerin alındığını, Hifilife’ın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, Kişisel Verilerinizin ne kadar süre ile saklanacağını, açıklamaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Hifilife Elektronik Ticaret ve Mağazacılık A.Ş. Elektronik alanında faaliyetlerini grup şirketleri ve iş ortakları ile birlikte yürütmekte olup, halen pek çok distribütör aracılığıyla bir çok markanın ürünlerinin satışı, pazarlaması, kurulumu ile ilgili olarak firmalara, bireysel ve grup müşterilerine hizmet vermektedir.

Hifilife ve Grup Şirketleri, tabi olduğu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, sigorta ürünü bilgisi, poliçe bilgisi, araç bilgisi, sağlık bilgisi, ödeme bilgileri, cinsiyet, meslek, eğitim, medeni durum vs. bilgiler) sizlerden talep etmektedir.

Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla, veri sorumlularının, yetkili temsilcisinin, irtibat kişisinin kimlik-adres bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kurulunca uygulamaya geçirilecek VERBİS kayıt sisteminde kamuya açık şekilde ilan edilecek ve incelenebilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ile grup şirketlerimiz, çözüm ortaklarımız ve konuyla ilgili üçüncü kişiler tarafından , satış ve pazarlama faaliyetleri çerçevesinde, müşterilerimize ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında bilgi verme, avantaj sağlama, öncelikli ve güvenli alış-veriş yapması amacıyla işlenecek, güvenli ortamda depolanacak, paylaşılmayacaktır. Bu veriler ancak grup şirketlerimiz, bayiilerimiz, çözüm ortaklarımız ve kanun kapsamında kalan sözleşme yaptığımız üçüncü kişiler ile kanunun izin verdiği kurumlar arasında yasal kapsam dahilinde paylaşılacaktır.

Bu kişisel veriler; “Hifilife” ın kampanyalarından ve hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

Aktarım İzni

Hifilife, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, Siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; şirket ortakları, grup şirketleri (ayrı ayrı Teknofix Telekomünikasyon ve Bilişim Hizm. A.Ş., Gatio Elektronik Yazılım San. ve Tic. A.Ş., birlikte “Grup Şirketleri”) ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği  imalatçı şirketler , tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler (“iş ortaklarımız”) ile paylaşabilecektir. VDF ortakları, grup bünyesindeki şirketler ve iştirakleri için www.hifilife.com internet adresinden bilgi edinebilirsiniz. Faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarımız hakkında başvuru formu ile bilgi edinebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Hifilife grubuna ait ortak veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Hifilife grubu kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, SSL, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için başvuru formu içerisinde belirtilen yöntemleri kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız, online olarak web sitelerimiz, mobil uygulamalar üzerinden veya doğrudan Şirketimiz çalışanları ile uzaklar arası iletişim yolu ile yahut yüz yüze iletişime geçerek paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri başvuru formu içerisinde belirtilen yöntemleri kullanarak yapabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 82 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya kişisel verileriniz tespit edilemeyecek şekilde anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.

Dilediğiniz zaman bize başvurarak; K.V.K.K. md.11 kapsamında,

 • Kişisel verilerinizin kullanılma amacını,

 • Hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını, 

 • Eksik ya da hatalı kaydedilen ya da kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini,

 • Kanunda öngörülen şartlar sağlanmışsa bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini,

 • Bilgilerinizin kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız, zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Hifilife için önemli bir konudur. Bu nedenle Hifilife, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı gerekli önlemleri almaktadır. Hifilife kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama aracılığıyla Hifilife veya Grup Şirketlerine kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır. Yine 6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri kapsamına giren verilerin dolaşım kontrolü, erişimin loglanması gibi ek güvenlik önlemleri de alınacaktır.

Hifilife, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Hifilife’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, kulaklik.com bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Hifilife, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda zaman zaman faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın “ www.hifilife.com ” sitesine konulmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz değerli üye ve müşterilerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

EK: Başvuru Formu Örn.

Hifilife Elektronik Ticaret ve Mağazacılık A.Ş (“Hifilife”) KVKK BAŞVURU FORMU

Başvuru Şekli

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvurunun “yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle” iletileceğini ifade etmektedir.

Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzere, kulaklik.com tarafından pozitif hukukumuzun “yazılılık” kriterleri dikkate alınarak İlgili Kişiler için belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer almaktadır. İlgili kişiler, işbu formu esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi;

 • Güvenli elektronik imzası ile kisiselverilerim@bircom.com adresine bir e-posta göndererek, veya şahsi Kayıtlı e-Posta (KEP) adresini kullanarak, Hifilife’ın KEP adresine (bircom@hs03.kep.tr bir e-posta göndererek, 

 • Bu forma atacağı ıslak imzası ile, Eski Büyükdere Caddesi. No: 61 Kat 3 4. Levent İstanbul adresine yapacağı şahsi başvuru ile,

 • Noter aracılığıyla başvuruda bulunabilir.

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile Hifilife'ye iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişiye yansıtılacaktır.

        İlgili Kişinin gerekli irtibat bilgileri:

 • Ad Soyad

 • TCKN

 • Telefon veya Cep Telefonu Numarası:

 • E-posta adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):

 • Şahsi KEP Adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):

 • Adres (Cevabın posta adresi gönderilmesi isteniyorsa):

 • İlgili Kişinin Hifilife ile ilişkisine ilişkin açıklamalar (aday çalışan, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi gibi):

 • ..............................................................................

  …………………………………………………………

 • İlgili Kişinin İmzası (kağıt ortamda başvuru yapılması halinde)

  Daha iyinin peşindeyseniz, sizleri deneyim mağazalarımıza bekliyoruz.

  Hifilife, sizleri sadece ilginizi çeken ürünler ile değil, kusursuz sesi deneyimlemenize yardımcı olacak ses teknolojileri konusundaki uzman ekibiyle ağırlıyor.

  Müzik ve ses tutkunları; Bang & Olufsen markasının dünyaca ünlü zamansız tasarımlarını, Focal, Sennheiser markalarının mükemmeliyetçi High-End kulaklıklarını, Klipsch’in efsanevi Heritage serisini, mühendislik harikası KEF hoparlörleri ve daha birçok ses harikasını Bang & Olufsen I Hifilife Mağazalarımızda inceleyebiliyor.

  Pzt - Pz: 10:00am - 10:00pm

  BİZE SORUN

  Sorularınız hakkında Müşteri İlişkileri ekibimize danışmak için 444 0 794’dan bize ulaşabilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

  Bang & Olufsen Bodrum

  Yalıkavak Marina Merkez Mah. Çökertme Cad. No: 6 Bodrum/Muğla

  Telefon: 0 539 920 76 69
  e-posta: info@hifilife.com

  Bang & Olufsen I Hifilife Panora

  Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi

  Oran Mah. Kudüs Cad. No: 3 K: 1 D: 181 Çankaya/Ankara

  Telefon: 0 535 366 3483
  e-posta: info@hifilife.com

  Bang & Olufsen I Hifilife Akasya

  Akasya Avm, 1. Kat, Çeçen Sok. No:361, 34660, Acıbadem/İstanbul

  Telefon:0538 013 0259

  e-posta:info@hifilife.com

  Bang & Olufsen I Hifilife Kanyon

  Kanyon Avm, -2. Kat, Büyükdere Cad., No: 18F, 34394, Şişli/İstanbul

  Telefon:0531 080 8045

  e-posta:info@hifilife.com

  Efsane Ses Sistemleri

  Bang & Olufsen Türkiye Yetkili Servisi:

  Telefon: (0212) 229 97 70

  Tarabya, Gül Sk. NO: 61/A, 34457 Sarıyer/İstanbul

  e-posta:

  info@efsanesessistemleri.com.tr

  Mağazamızda arama yapın.